OSD: On Screen Display

Display op de TV die het in staat stelt om informatie over de gebruiksmenus te kunnen zien.