Pictogrammenu

Een gebruikersvriendelijk menu waarin de gebruiker toegang kan krijgen tot functies door afbeeldingen en pictogrammen te selecteren.