Regel van drie

Den “optimale” fotocompositie is opgebouwd rond de regel van drie: op de foto wordt zowel horizontaal als vertikaal op één derde en twee derde een lijn getrokken. De snijpunten van deze lijnen geven de ideale positie aan voor het hoofdonderwerp op de foto.