SGML

Standard Generalized Markup Language. Een in 1969 door IBM ontwikkelde standaardtaal waarmee tekstdocumenten zijn te voorzien van hyperlinks. Later werd hiervan HTML en XML afgeleid.