Shell-toegang

Onder shell-toegang of shell access verstaat men de mogelijkheid om op een computersysteem van op afstand commando's uit te voeren. Om dit te verwezenlijken dient men gebruik te maken van een protocol zoals Telnet of SSH en bijhorende programmatuur.