SMS Pay

Een dienst die toelaat om makkelijk online betalingen ui t te voeren via SMS berichten.