SSH: Secure Shell

_Secure Shell_ (kortweg: *SSH*) is een protocol uit de toepassingslaag van de TCP/IP-protocolgroep. De term ssh werd gemakshalve ook gebruikt voor het clientprogramma dat het protocol toepast (het serverprogramma heet sshd, '_Secure Shell_ daemon'). *SSH* vervangt oudere protocollen zoals telnet, rlogin, en rsh/rexec door een beveiligbare variant daarvan. De standaard poort van *SSH* is 22. *SSH* maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, en op afstand commando's op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat ssh met encryptie werkt is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando's te achterhalen.