Subdirectory / submap / subfolder

Een directory binnen een andere directory.