Subscribe

Het inschrijven op een mailinglist of nieuwsgroep. Het afmelden heet unsubscribe.