sys

Extensie van een *sys*teembestand. Normaal zijn deze bestanden verborgen voor de gewone gebruiker.