Systeemvolume

Het volume dat de hardwarespecifieke bestanden bevat die nodig zijn om Windows te laden op x86-computers met een BIOS (Basic Input/Output System). Het systeemvolume kan hetzelfde volume zijn als het opstartvolume, maar dit is niet vereist.