Tweewegsysteem

Een komplete luidsprekerbox met een speaker voor de hoge en een voor de lage tonen en een scheidingsfilter.