Uitloggen

Of afmelden; het verbreken van het contact met een andere computer in een netwerk of sessie in een Windows-omgeving. Is het tegenovergestelde van inloggen (aanmelden).