Undo

Het ongedaan maken van een bepaalde opdracht. Keert terug naar de vorige situatie.