UNL: Universal Network Language

Wereldtaal voor gebruik op het Internet, dat momenteel wordt ontwikkeld in opdracht van de VN aan de Universiteit van Tokyo.