Veiligheidstimer

Als deze functie wordt ingeschakeld, blijft de mobiele telefoon (of de telefoon van de carkit die deze functie ondersteunt) ingeschakeld nadat de motor van de auto is uitgezet. Als de aanbevolen configuratie wordt gehandhaafd, wordt de telefoon ingeschakeld als de motor van de auto wordt gestart en uitgeschakeld als de motor wordt uitgezet.