Verscherpen

(Sharpening) Softwarematige techniek om de randcontrasten te verhogen waardoor de digitale foto scherper lijkt. *Verscherpen* kan zowel in de camera gebeuren als achteraf in een fotobewerkingsprogramma. Opletten voor oververscherpen (oversharpening) waardoor er halo’s kunnen ontstaan rond de objecten op de foto.