Volume

Een opslaggebied op een vaste schijf. Een volume wordt geformatteerd met een bestandssysteem zoals FAT of FAT32, of NTFS of UNIX en aan elk volume wordt een eigen stationsletter toegewezen. U kunt de inhoud van een volume weergeven door in Windows Verkenner of in Deze computer op het pictogram voor het volume te klikken. Eên vaste schijf kan meerdere volumes bevatten en êên volume kan meerdere schijven omvatten.